Access

Doel:

De training is bedoeld voor hen die het databaseprogramma Access voor Windows gaan gebruiken bij het opzetten, wijzigen en uitdraaien van databestanden. U kunt als deelnemer Access voor Windows toepassen bij het maken en gebruiken van onderdelen van databases. U heeft inzicht in de mogelijkheden van het werken met een databaseprogramma in het algemeen en beschikt over vaardigheid in het werken met de basiscommando’s van Access voor Windows.

Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Access 2013/2016.

Benodigde voorkennis:

Een basiskennis van Windows.

Duur:

Begeleid Open Leer Centrum zelfstudie 6 dagdelen van 3 uur.

Klassikaal:

Bedrijfs- en particuliere trainingen worden verzorgd vanaf 4 deelnemers, 4 dagdelen van 3 uur.

Werkwijze:

Het lesmateriaal is opgebouwd uit modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderdeel wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven. Aan het eind van iedere module zijn er eindopgaven waarbij alle stof uit de gehele module geoefend wordt.

Overig:

Nederlandse versie van MS Access. Het lesmateriaal is geschikt als naslagwerk.

Inhoud van de Training

Gebruik van Access

Wat is Microsoft Access?
Hoe werkt een database?
De helpfunctie gebruiken

Werken met een database

Access opstarten
Nieuwe database maken op basis van een sjabloon
Een bestaande database openen
Werken met het navigatiedeelvenster
Het uiterlijk van Microsoft Access
Het lint
De Backstage-weergave
Tabbladen voor objecten
Statusbalk
Miniwerkbalk
Tabellen openen, opslaan en sluiten
Tabellen verwijderen
Een database opslaan
Sluiten
Een bestaand rapport gebruiken
Een bestaande formulier gebruiken
Bestaande query's gebruiken

Werken met gegevens

Navigeren
Records wijzigen
Verschillende typen velden wijzigen
Herstellen
Records toevoegen
Een record kopiëren
Records verwijderen
Zoeken en vervangen

Uitvoer naar eigen wens aanpassen

Records uit een tabel filteren
Formulierfilters
Een eenvoudige query maken
Meer over criteria opnemen in een query
Totalen in een query opnemen
Rapporten maken met de Wizzard Rapport

Zelf tabellen ontwerpen

Tabellen, velden en veldtypen
Een nieuwe tabel maken
Tabellen afdrukken
Tabelstructuur wijzigen
Veldeigenschappen
Indexen en de primaire sleutel

Het ontwerpen van een database

Alle gegevens in één tabel
Gekoppelde tabellen
Databases normaliseren
Relaties tussen tabellen
Veel voorkomende problemen
Tabellen splitsen met de Wizard
Query's maken op basis van meerdere tabellen

Het maken van een rapporten

De Wizard Rapport
Rapport afdrukken
Rapporten ontwerpen
Rapportopmaak aanpassen

Invoerformulieren maken en gebruiken

Een formulier maken
Formulier afdrukken
Formulier lay-out aanpassen
Keuzelijsten toevoegen
Verschillende typen velden maken
Formulieren voor verschillende doeleinden
Toepassingsonderdelen

Externe gegevens

Gegevens importeren
XML
Gegevens exporteren
Exporteren naar PDF en XPS

Inschrijfformulier

Form not found or is not published

Vragen

Ik ben op een training geweest en heb nog vragen.

U kunt altijd contact met ons opnemen. Wij sturen uw vraag dan door aan de trainer. Hij zal dan contact met u opnemen om een en ander toe te lichten. Ook kunnen we door middel van WebEx, Teamviewer of Lync nog eens een en ander duidelijk maken doordat de docent zijn Windows bureaublad met u deelt en zo een en ander nogmaals toelicht.

Werkplekondersteuning

Heeft u specifieke vragen dan kunt u gebruik maken van onze werkplek-ondersteuningsdiensten. Dan kunnen we in korte tijd ingaan op de specifieke vragen die u heeft.

Wat heb ik nodig als ik kom trainen bij SMZ

U heeft in principe niets nodig. Wij verzorgen computers, met de juiste software. Koffie thee en eventueel lunch is geregeld.