Outlook

Doel:

De deelnemers kunnen “Microsoft Outlook” gebruiken voor het maken en beheren van elektronische berichten, agenda’s, beheren van gegevens van contactpersonen, taken, het logboek en notities. Zij hebben inzicht in het werken met een “Personal Information Manager” in het algemeen en hebben vaardigheid in het werken met de commando’s van Microsoft Outlook.

Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Outlook 2010/2013/2016.

Benodigde voorkennis:

Een basiskennis van Windows is vereist. Er is geen specifieke voorkennis vereist van e-mail of agenderingsprogramma.

Duur:

Begeleide zelfstudie 3 dagdelen van 3 uur.

Klassikaal:

Bedrijfs-en particuliere trainingen worden verzorgd vanaf 4 deelnemers, 2 dagdelen van 3 uur.

Werkwijze:

Het lesmateriaal is opgebouwd uit modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. In de training komen veel praktische oefeningen en voorbeelden aan bod.

Overig:

Het lesmateriaal is in het Nederlands, het is geschikt voor individueel onderwijs en te gebruiken als naslagwerk.

Inhoud van de Training


Inhoud van de training:

Wat is Outlook?

Outlook opstarten.
Het Outlook-scherm
Het navigatievenster
De menubalk
De werkbalken
Een nieuw item
Outlook afsluiten

Contactpersonen

Het venster Contactpersonen
Contactpersonen toevoegen
Gegevens wijzigen
Contactpersonen verwijderen
Weergaven Contactpersonen
Gegevens afdrukken
Contactpersonen zoeken
Distributielijsten maken

E-mail

Wat is e-mail
Berichten
Nieuw bericht maken en verzenden
Bericht markeren
Op een bericht reageren
Bijlagen verzenden en ontvangen
Extra functies
Beheer van mappen
Regels, ordenen van e-mail

Agenda

De agenda openen
Dag, (werk)week- en maandagenda
Afspraken
Vergaderingen
Gebeurtenissen
Extra agenda maken

Taken

Taken openen en bekijken
Een taak maken
Taken sorteren
Taakopties: kleur
Bijlage toevoegen aan een taak
Taak toewijzen aan een ander
Terugkerende taak maken
Taak wijzigen
Taak voltooien
Taak verwijderen
Taakverzoeken
Herinneringen

Notities

Notitie maken en wijzigen
Notities weergeven
Kleur van een notitie wijzigen
Notities open laten staan
Notities doorsturen, opslaan of verwijderen
Opmaak
Notities verwijderen

Logboek

Activiteiten automatisch bijhouden
Outlook-items in het logboek
Activiteiten handmatig opnemen
De weergave van het logboek

Inschrijfformulier

captcha

Vragen

Ik ben op een training geweest en heb nog vragen.

U kunt altijd contact met ons opnemen. Wij sturen uw vraag dan door aan de trainer. Hij zal dan contact met u opnemen om een en ander toe te lichten. Ook kunnen we door middel van WebEx, Teamviewer of Lync nog eens een en ander duidelijk maken doordat de docent zijn Windows bureaublad met u deelt en zo een en ander nogmaals toelicht.

Werkplekondersteuning

Heeft u specifieke vragen dan kunt u gebruik maken van onze werkplek-ondersteuningsdiensten. Dan kunnen we in korte tijd ingaan op de specifieke vragen die u heeft.

Wat heb ik nodig als ik kom trainen bij SMZ

U heeft in principe niets nodig. Wij verzorgen computers, met de juiste software. Koffie thee en eventueel lunch is geregeld.