PowerPoint

Doel:

De training is bedoeld voor hen die het presentatieprogramma PowerPoint voor Windows willen gaan gebruiken bij het samenstellen van presentaties of het maken van overheadtransparanten. Zij krijgen inzicht in de mogelijkheden van het werken met een presentatieprogramma in het algemeen en zij krijgen vaardigheid in het werken met de basiscommando’s van PowerPoint voor Windows.

Versie:

Bedoeld voor Microsoft Office PowerPoint 2013/2016.

Benodigde voorkennis:

Een basiskennis van Windows is gewenst.

Duur:

Begeleide zelfstudie: Via het Open Leer Centum 5 dagdelen van 3 uur.

Klassikaal:

Bedrijfs-en particuliere trainingen worden verzorgd vanaf 4 deelnemers, 4 dagdelen van 3 uur.

Werkwijze:

Het lesmateriaal is opgebouwd uit modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderdeel wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven. Aan het eind van iedere module treft u eindopgaven aan waarbij de stof uit de gehele module geoefend wordt.

Overig:

Het lesmateriaal is geschikt voor individueel en klassikaal onderwijs. De deelnemer kan het lesboek gebruiken als naslagwerk. Het lesmateriaal is in het Nederlands.

Inhoud van de training:

Een presentatie maken en vertonen

Starten en afsluiten

Een presentatie vertonen

Een nieuwe presentatie maken

Tekst plaatsen in dia’s

Tekst in diagrammen opmaken

Een presentatie vormgeven

De indeling van een presentatie veranderen

Een presentatie afdrukken

Hulp opvragen bij het werken met PowerPoint

Helpinformatie opvragen

Tabellen opnemen in een presentatie

Een tabel maken

Een tabel bewerken

Een tabel opmaken

Diagrammen opnemen in een presentatie

Een diagram maken

Een diagram bewerken

Een diagram opmaken

Grafieken opnemen in een presentatie

Grafieken maken

Een grafiek bewerken

Een grafiek opmaken

Afbeeldingen, geluid en video opnemen in een presentatie

Een afbeelding invoegen

Een nieuwe afbeelding maken

Elementen van een afbeelding bewerken

Geluid en video invoegen

Een diavoorstelling geven

Notities maken

Effecten toevoegen aan een diavoorstelling

Navigeren tijdens de diavoorstelling

Modellen en sjablonen aanpassen

Het diamodel veranderen

Het notitie en hand-outmodel veranderen

Een sjabloon maken